Kitap Şeyleriiştirakidir. KİTAP BASKI FİYATI HESAPLA Alo Bilgi: 0 553 754 32 38 YAZAR GİRİŞİ
Yazar Girişi
Giriş
Beni Hatırla
Yeni Yazar Kayıt
Kitap çıkarmak ve kayıtlı yazar olmak için başvuru yapın.
Hemen Başvuru Yapın
Yazar Hizmetleri
AnasayfaYayınlanan KitaplarAraştırmaKitâbu`t-Tefekkür

Kitâbu't-Tefekkür

Kitabı Satın Al
Yazar Şâir`ül İslâm Yûnus Kokan
Yayin Yonetmeni Emrah Çelik
Editor Zehra Kıratlı
Mizanpaj Yunus Kokan
KapakTasarim Kamer Su
En / Boy 135
Kitap Dili Türkçe
Branş Türü Araştırma
Seri Genel Seri 171 - Araştırma Seri
Etiket Fiyatı 19.00 TL.
Basım Yılı 2018
Sayfa Sayısı 108
Kağıt Türü 60 gr Enso
Cilt Amerikan Cilt
ISBN 978-975-2470-61-3
Yayinevi Tilkikitap Yayınevi

Kitabın Ön Sözü


ÖN SÖZ

 

     Şüphesiz ki hamd, Âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

     Biz O'na hamdeder, O'ndan yardım ister ve af dileriz.

     Nefislerimizin kötülüğünden, işlerimizdeki yanlışlardan Allah'a sığınırız.

     Allah'ın doğru yola ilettiği kişiyi kimse şaşırtamaz. Allah'ın doğru yoldan uzaklaştırdığı kişiyi de kimse doğru yola ulaştıramaz.

     Kesin olarak şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur.

     Yine kesin olarak şahitlik ederim ki Hz. Muhammed (s.a.v) Allah'ın kulu ve elçisidir.

     Evet, sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır.

     En güzel yol, Hz. Muhammed (s.a.v)' in yoludur.

     İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılanlardır. Dinin aslında olmayan ve sonradan çıkarılan her şey, bid'attir. Bid'at olan her şey ise açık bir sapıklıktır. Her sapıklık da cehennemdedir.

     İnsan eşref-i mahlukat olarak yaratılmış, ona mühim vazifelerle birlikte tefekkür kabiliyeti ihsan edilmiştir.

     Evet insan bu âleme sadece yiyip-içip rahatla yaşamak için gönderilmemiştir. Kendisine verilen istidatlar insanı ulvi bir gayeye sevketmektedir. Bu istidatların başında da tefekkür gelmektedir. İnsanı insan yapan da akıl ve tefekkür değil midir?

     Her insanın kendine: "Kimim ve neyim? Bu âleme nereden geldim? Nereye gidiyorum?" şeklinde sorular sorması akıl ve hikmetin gereğidir. İşte bu sorular da tefekkürü beraberinde getirmektedir.

     Âlemlerin Rabbi Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:

     "Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara tefekkür etsinler diye veriyoruz." (1)

     "(Resûlüm! Onlara) de ki: Size bir tek öğüt vereceğim: Allah için ikişer ikişer ve teker teker ayağa kalkın, sonra da tefekkür edin! Arkadaşınızda (peygamberde) hiçbir delilik yoktur! O ancak şiddetli bir azap gelip çatmadan evvel sizi uyaran bir peygamberdir." (2)

     "De ki: Ben size, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben, sadece bana vahyolunana uyarım. De ki: Kör ile gören hiç bir olur mu? Hiç tefekkür etmez misiniz?" (3)

     "Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin tefekkür ederler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru!" (4)

     "Onlar Kur'an'ı tefekkür etmiyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi?" (5)

     Resûlullah (s.a.v) de insanları tefekküre teşvik etmektedir:

     “Bir saat tefekkür bazen bir sene ibadetten daha hayırlıdır.” (6)

     “Rabbim bana sükûtumun tefekkür olmasını emretti. (Ben de size tavsiye ediyorum.)” (7)

     “Allâh'ın yarattıkları üzerinde tefekkür edin!” (8)

     Düşünme kitabı anlamına gelen "Kitâbu't-Tefekkür" adını verdiğimiz bu eserde kâinatı ve tüm mahlukatı âyetler ışığında tefekkür ederek Allah'ın varlığını ve birliğini daha iyi idrak etmek; en büyük ilim olan Marifetullah ilminde terakki ederek O'nun muhabbetini ve rızasını kazanmamız murad edilmiştir.

     Bu kitapta her akıl sahibinin kendi kendine mutlaka sorduğu: "Kimim ve neyim? Bu âleme nereden geldim? Nereye gidiyorum?" sorularına tefekkür neticesinde elde edilen ilm-i marifetle en makûl ve en hikmetli cevaplar verilmiştir.

     Sair kitaplara benzemeyen bu kitabın, içeriği hazırlanırken Kur'an âyetleri tekrar tekrar okunup âyetler üzerinde günlerce süren çok derin bir tefekkür yapılarak ihsan edilen mânâlar satırlara dökülmüştür.

     Böyle ulvî ve feyizli bir eseri kaleme almada bizi muvaffak kılan Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdeder, bu kitabı insanların hidayetine vesile kılmasını Hâdî-i Hakîm'den niyaz ederiz.

 


(1) Haşr Sûresi, 59/21

(2) Sebe' Sûresi, 34/46

(3) En'âm Sûresi, 6/50

(4) Âl-i İmrân Sûresi, 3/191

(5) Muhammed Sûresi, 47/24

(6) Suyutî, Camiu's-Sağir, c. 2, s. 127; Aclûnî, c. 1, s. 310

(7) İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, c. 16, s. 252 (5838) 

(8) Deylemî, c. 2, s. 56; Heysemî, c. 1, s. 81


Arka Kapak Yazısı


Ey insan!
Hangi şiir var ki şâirsiz olsun?
Hangi eser var ki müessirsiz olsun?
Hangi sanat var ki sanatkârsız olsun?
Hangi kitap var ki müellifsiz olsun?
Öyle de
Şiir-i mûcize-i benî Âdem'in,
Son derece sanatlı yaratılan, ‘insan' denen bu eserin,
İlim ve hikmetle yazılan beşerin; yaratıcısız, müessirsiz, sanatkârsız
ve müellifsiz olması mümkün değildir. Elbette bir yaratıcısı,
bir müessiri, bir sanatkârı ve bir müellifi vardır ki o Zât-ı Hâlık-ı
Bâri'-i Sâni'-i Hakîm-i Vâhid-i Ehad'e Allah denilir.

Tilki Kitap Yazar sistemi interaktif olarak yazalarımızın kitap ve hizmetleri hakkında tüm işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yönetmesini sağlar Tilki Kitap Yayınevi sayesinde kitaplarınızı dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz.
©2008,2019, Tilki Kitap Yayınevi Ticaret Sicil No: 666496 Kitap Şeyleri ve Dış Tic. Ltd. Şti ortak iştirakidir.

İletişim Bilgileri

Tilki Kitap
Meclis Mah, Tilki Kitap Yayınevi, Turan Sokağı, Sancaktepe/İstanbul

M. Hizmetleri : 0 553 754 32 38
Fax               : 0 850 304 22 03
Telefon         : 0 850 304 22 03
E-Posta        : iletisim@tilkikitap.com
Web             : www.tilkikitapyayinevi.com

Numaranızı Yazın Sizi Arayalım